HOSE:HDC   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU
- Ngày mua: 03/12/18.
- Giá mua: 14.35, cổ phiếu này có khả năng điều chỉnh nên có thể mua từng phần ở mức giá thấp hơn.
- Cutloss: close <= 13.7
- Chốt lời: 15.35