HOSE:HDG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
các bạn có thể xem xét vào ngày mai khối lượng ổn giá xanh có thể vào là ok