HoangMinhchannel

HDG tiếp tục từ chối điều chỉnh

Giá lên
HOSE:HDG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
HDG trong ngắn hạn sau khi chạm vùng đỉnh 65.8 thì đã có tín hiệu chốt lời quanh khu vực này, tuy nhiên lượng mua vào vẫn duy trì ở trạng thái tốt và có khả năng sẽ còn tiếp tục tăng.

Dự kiến vùng target tiếp theo sẽ là 72.2 - 75.5

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.