thenaoday1

HEGIC chờ break trendline giảm thì mua lên

OKEX:HEGICUSDT   HEGIC/Tether
6 lượt xem
0
mua tại vùng 0.12 đặt target take profit lên đỉnh cũ.