khoahuynh

14-01-2022: (SG) kim loại đồng tiến vào vùng chuẩn bị bán

COMEX:HG1!   Hợp đồng Tương lai Đồng
Giá đồng sau phiên giảm ngày hôm qua thì đã tăng về test đường trend giảm. Giá có thể phản ứng ngay với đường trend giảm này hoặc tăng rướn lên một chút về vùng kháng cự $4.555/pound (~ $10,100/tấn). Tại vùng giá này anh chị chờ tín hiệu đảo chiều để bán xuống vùng hỗ trợ bên dưới tại mức giá $4.45/pound (~ $9,800/tấn). Chỉ báo RSI (14) đang tiến dần vào vùng overbought cùng với MACD đã đi vào vùng tâm lý bán, cả 2 đều hỗ trợ cho nhận định bán.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.