khoahuynh

25-02-2022: Canh bán Đồng kỳ hạn 05/2022

COMEX:HG2!   COPPER FUTURES (CONTINUOUS: NEXT CONTRACT IN FRONT)
Giá kim loại Đồng trên H1 vẫn tiếp tục tạo cấu trúc giảm khi ngày hôm qua đã tạo ra thêm được 1 điểm Lower Low, tiếp tục nằm dưới đường trendline giảm và đường cổ neckline của mô hình Head & Shoulder. Giá kim loại đồng hiện nay đang điều chỉnh về vùng kháng cự 4.53 – 4.55 sẽ là vùng bán tiềm năng khi tại đây hợp lưu cùng 2 đường trendline.

Chiến lược là canh bán tại 4.53 – 4.55, target về 4. 40 .

Mùa bay của coin và chứng đã hết. Còn asset nào để đầu tư không? Có: hàng hóa phái sinh. Mở tài khoản ở đây để nhận sự hỗ trợ nhé: https://bit.ly/3wxHOod