commoditybulletin

HĐTL ĐỒNG THÁNG 5-2021 - Mô hình điều chỉnh (04/03/2021)

COMEX:HGK2021   COPPER FUTURES (MAY 2021)
Cập nhật: Mô hình điều chỉnh.

1. Phân tích cơ bản
- Vẫn chưa có nhiều tin tức mới đến từ Trung Quốc.

- Chờ đợi sự phục hồi lại nền kinh tế sau đại dịch đến từ các quốc gia không phải Trung Quốc. (vd: chờ đợi các tin tức về sự phục hồi tại Mỹ như: Số ca nhiễm bệnh hàng ngày suy giảm; tỷ lệ thất nghiệp, đơn xin trợ cấp thất nghiệp...)

2. Phân tích kỹ thuật
- Biểu đồ ngày: Dự kiến: Đang hình thành mô hình điều chỉnh với bà sóng A-B-C

- H1: Tôi kỳ vọng đang hình thành sóng B, mục tiêu giá 4.24 - 4.30

Cần chú ý rằng: 4.24 là vùng kháng cự khá quan trọng.