COMEX:HGK2021   COPPER FUTURES (MAY 2021)
ĐIỀU CHỈNH TRONG NHỮNG NGÀY TỚI

1. Phân tích cơ bản:
- Dữ liệu nhà ở tại Mỹ thất vọng, kỳ vọng lãi suất tăng tác động đến tâm lý.
- Thị trường chờ đợi thêm các thông tin từ Mỹ (kế hoạch của Chính Phủ Hoa Kỳ thúc đẩy sản xuất xe điện); Trung Quốc (chờ đợi lượng mua đồng lớn hơn, tồn kho tại Sàn Thượng Hải giảm đi).
=> Chính vì vậy, tâm lý chốt lời đang diễn ra đối với Đồng.

2. Phân tích kỹ thuật
- Giá có dấu hiệu điều chỉnh. Dự kiến biên độ điều chỉnh từ 4.10 - 4.37.
- Trong ngày, nếu giá lên tới vùng 4.30 - 4.33 có thể là cơ hội tốt để bán thăm dò.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.