COMEX:HGK2021   COPPER FUTURES (MAY 2021)
ĐIỀU CHỈNH TRONG NHỮNG NGÀY TỚI

1. Phân tích cơ bản:
- Dữ liệu nhà ở tại Mỹ thất vọng, kỳ vọng lãi suất tăng tác động đến tâm lý.
- Thị trường chờ đợi thêm các thông tin từ Mỹ (kế hoạch của Chính Phủ Hoa Kỳ thúc đẩy sản xuất xe điện); Trung Quốc (chờ đợi lượng mua đồng lớn hơn, tồn kho tại Sàn Thượng Hải giảm đi).
=> Chính vì vậy, tâm lý chốt lời đang diễn ra đối với Đồng.

2. Phân tích kỹ thuật
- Giá có dấu hiệu điều chỉnh. Dự kiến biên độ điều chỉnh từ 4.10 - 4.37.
- Trong ngày, nếu giá lên tới vùng 4.30 - 4.33 có thể là cơ hội tốt để bán thăm dò.