UnknownUnicorn28720704

HNX Tăng đúng như tín hiệu Long mình đã cho

Đào tạo
HNX:HNXINDEX   HNXINDEX
Ngày 6 tháng 10 mình đã thông báo về đà tăng này, chúc mừng anh Đại ở Bình Thạnh, anh Huy ở Hà Nội đã có lợi nhuận từ tín hiệu này!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.