GameonVentures

HOT, H4, Đáy 2sts

BINANCE:HOTBTC   None
Lệnh buy ngắn ở 9sts và TP tại 13 sts
Lưu ý: Vùng giá 13sts cần đặt SL để tránh trường hợp sóng hiệu chỉnh kép tiếp tục đạt 2 đỉnh mới về vùng buy tại 2 sts

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures