nguyenngocbinh1995

NHẬN ĐỊNH ĐỒNG HOT - BÀI TỐT NGHIỆP KHOÁ HỌC BACS EASYTRADING K8

BINANCE:HOTUSDT   Holo / TetherUS
Xin chào Cô giáo Linh cùng tất cả mọi người trong team EASY,

Em là Bình, học viên K8 khóa BACS, xin phân tích cặp HOT/USDT như sau:

Nhìn vào chart (khung 6H) ta nhận thấy giá cặp HOT/USDT đang di chuyển trong mẫu hình tam giác với biên độ hẹp dần. Và giá vẫn còn 1 vùng kháng cự quan trọng cần beak qua để đẩy giá đi lên.

Sau khi giá break out khỏi mẫu hình tam giác và vùng kháng cự ta có thể vào lệnh theo sau:

- Entry: 0.014775
- Stop loss: 0.010130
- Take Profit: 0.023077

Cảm ơn Cô và Team đã đọc bài!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.