HoangMinhchannel

HPG vượt khỏi khu vực tích luỹ trong ngắn hạn

Giá lên
HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
HPG trong ngắn hạn đang có tín hiệu mua vào tương đối mạnh sau khi hoàn thành tích luỹ mô hình vai đầu vai, khu vực neckline cũng đã bị breakout trong phiên ngày 6 tháng 9.

Tín hiệu này cho thấy khả năng HPG sẽ tiếp tục tăng đến vùng mục tiêu 58.5.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.