dinhchien

HPG - Góc nhìn kỹ thuật

Giá lên
HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
- Nhìn bên trái, nhóm sóng Daily I, II, III.. hiện đang ở vùng sóng IV (41.011-43.041). The lý thuyết sóng đối xứng thì sẽ giảm từ sóng IV xuống V
- Với vùng giá hiện tại đã vào hình Bat Pattern (con dơi).
Từ 2 ý trên, ai mua dài hạn nên chốt lời. Chờ mua lại ở vùng sóng 4 ( Elliot bên phải) 39.122. Xả hàng ở sóng 5.
Dừng lỗ: 37.193. Chốt lời 1: Sóng 3 (42.229). Chốt lời 2: Sóng 5 (45.000)
--------------
Ngắn hạn (lước sóng): nhóm sóng H4 (1)(2)(3)... hiện đang ở sóng (8) chưa có dấu hiệu đảo chiều giảm. Đánh từ (8) lên (9)
Vậy ai lướt sóng, mình khuyến nghị 2 mức giá tham khảo: 40 .663 - 40 .404
Chốt lời 1: 42.002 - Chốt lời 2: 42.473
Dừng lỗ: 39887

Like, comment, follow mình. Chúc may mắn.
Bình luận: 3 mức giả hợp lý để anh em xả hàng.