dinhchien

HPG - Góc nhìn kỹ thuật

Giá lên
dinhchien Premium Cập nhật   
HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
- Nhìn bên trái, nhóm sóng Daily I, II, III.. hiện đang ở vùng sóng IV (41.011-43.041). The lý thuyết sóng đối xứng thì sẽ giảm từ sóng IV xuống V
- Với vùng giá hiện tại đã vào hình Bat Pattern (con dơi).
Từ 2 ý trên, ai mua dài hạn nên chốt lời. Chờ mua lại ở vùng sóng 4 ( Elliot bên phải) 39.122. Xả hàng ở sóng 5.
Dừng lỗ: 37.193. Chốt lời 1: Sóng 3 (42.229). Chốt lời 2: Sóng 5 (45.000)
--------------
Ngắn hạn (lước sóng): nhóm sóng H4 (1)(2)(3)... hiện đang ở sóng (8) chưa có dấu hiệu đảo chiều giảm. Đánh từ (8) lên (9)
Vậy ai lướt sóng, mình khuyến nghị 2 mức giá tham khảo: 40 .663 - 40 .404
Chốt lời 1: 42.002 - Chốt lời 2: 42.473
Dừng lỗ: 39887

Like, comment, follow mình. Chúc may mắn.
Bình luận: 3 mức giả hợp lý để anh em xả hàng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.