HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Bắt nhịp với nhịp rơi của thị trường HPG breakout khỏi đường kênh giá tăng, test lại và rơi xuống khá sâu. Tuy nhiên đều có sự hồi phục khá liên tục với nhiều nhịp hồi rồi tĩnh luỹ trước khi giảm tiếp. Hiên tại có thể thấy sau khi giảm mạnh, HPG đang có dấu hiều tích luỹ tiếp, với xu hướng là giảm thì mình nghiêng về HPG sau khi tichs luỹ sẽ tiếp tục giảm về ngưỡng kháng cự khoảng 34000-34700. Nếu cả ngưỡng kháng cự này bị xuyên thủng thì sẽ xuống rất sâu nữa.

Bình luận