LMT911

HPG - Xu hướng thời gian tới

Giá lên
HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
HPG sắp thoát xh hướng ngắn hạn để test lại xu hướng tăng.