investor-nct

Đã mua HPG thì nên nắm giữ hay bán sau ngày 1.6.2021

HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Video mang tính lưu trữ phân tích cá nhân, không mục tiêu kêu gọi.
Mọi quyết định thuộc về bạn - tất cả thông tin bạn chỉ nên tham khảo!
Video có 2 ý:
1. Bạn nên giữ hay bán HPG sau 1.6.2021 (theo tôi bạn nên bán, vì thường giá cp sau đó sẽ giảm trong ngắn hạn);
2. Có nên dùng margin ko?

Nếu bạn thấy có nghĩa hãy like động viên nhau.
Nếu chưa đủ sức thuyết phục bạn thì xin bạn hãy bình luận, chúng ta cùng phản biện để tất cả sẽ có quyết định tốt nhất cho khoản đầu tư của mình.
Trân trọng!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.