binancash

HPG nên xem xét đầu tư kiếm tiền mua sữa

Giá lên
HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Theo tôi nên xem xét mua HOSE:HPG bởi lẽ:

  • HPG đã xuống mức bottom và dòng tiền đang chuẩn bị đổ vào.
  • Tâm lý mua vào khi giá xuống thấp đặc biệt với công ty Hoà Phát có độ tin cậy cao
  • Hệ thống đã theo dõi và chỉ đợi alert là có thể mua vào

Với những gì nói ở trên thì có thể xem xét mua HPG với múc giá dưới 50K là được.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.