VuTien_Turtle_Trader

HPG vùng mua tốt nắm giữ dài hạn

Giá lên
HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Nhiều SOS tại vùng hỗ trợ, xuất hiện khối lượng giao dịch lớn ngăn giá giảm thêm, CM đang mua.
Mua và nắm giữ dài hạn.
Cắt lỗ khi về 0.