HOSE:HQC   CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN
Biết bao nhiêu hi vọng khi mua vào HQC , nhưng sự chờ đợi quá lâu đã khiến cho những nhà đầu cơ thất vọng và bán ra.