VuTien_Turtle_Trader

Cổ phiếu HSG có thể hoàn tất mô hình 5 sóng đẩy!

Giá lên
HOSE:HSG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Cổ phiếu HSG đang ở tại vùng 161,8% fibinaci mở rộng, 0% fibonaci thoái lui vùng hỗ trợ đáy theo chiều ngang, chỉ số stoch RSI đang bật lại hỗ trợ cho việc tăng giá, mô hình 5 sóng đẩy Elliot có thể đã hoàn tất tạo điều kiện cho ít nhất 1 sự hổi phục sóng ABC về vùng fibonaci 61,8% thoái lui của 5 sóng, trùng với vùng kháng cự theo chiều ngang tại 14.500 đ.
Chiến lược mua: 2 phần mỗi phần rủi ro 1% tổng số vốn với cắt lỗ khi giá dao dịch dưới 5.600đ, phần 1 chốt lời tại vùng 14.500đ, phần 2 giữ lại chốt lời với mục tiêu xa hơn tùy theo cấu trúc sóng tiếp theo!