HOSE:HSG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Liệu The Red Phoenix có tái sinh ??
Hãy nhìn thoáng qua dựa theo trường phái phân tích kỹ thuật.
Nhìn ở chart tuần:
Một quãng thời gian thật sự tối tăm.
Liệu đây có phải là 2 phát súng báo hiệu mùa đông của Hoa Sen đang qua??
Thị trường ngủ đông để mặc những tay lái lụa hàng đầu lái.
Hiện tại mức giá 6390 ta có thể thấy cản rất nhiều
Kế Hoạch dài hạn cho các nhà đầu tư hiện đang ở ngoài thị trường
Ở D3:
Các chỉ báo đều thực sự không rõ ràng ở vùng giá này
Nhưng chúng ta vẫn hy vọng giá sẽ hồi về để có cơ hội nhảy vào thị trường
Kiên nhẫn và đợi chờ để có vùng giá đẹp
Trong chart D1:
Có 2 cản dưới như hình. Khiến cho mức kì vọng giá đẹp của chúng ta khó.
Nhưng quan điểm vẫn là giá đẹp mới mua được.
Tổng kết kế hoạch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.