TonyFung

HSG - khi tin tưc tốt được đưa ra

Giá lên
HOSE:HSG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
giá đã chạy hết 5 sóng giảm
đang test lại hỗ trợ, hình thành đáy W
chạy 5 sóng uptrend
hope
Đóng lệnh: dừng lỗ: không giữ được 2 đáy
hình thành đáy trước thấp hơn đáy sau
tiếp tục down trend