DuyVinhNgo

HANG SHEN thế giằng co tại vùng đáy ngắn hạn!

Giá lên
INDEX:HSI   HANG SENG INDEX
Theo PTKT
TA SUMO: Chỉ số đang cho tín hiệu điều chỉnh tăng ngắn hạn có thể trong 1 2 phiên tới. Tuy nhiên sức mạnh xu hướng điều chỉnh tăng vẫn chưa rõ ràng với lượng nhà đầu tư kẹp hàng rất năng chưa có dấu hiệu khả quan.

Chân tình!


TA SUMO: Là phương pháp PTKT áp dụng kỹ thuật chắt lọc và tổng hợp các yếu tố tinh khiết để tổng hợp nên khả năng dự báo chính xác chỉ số. Giúp NĐT ra quyết định kịp thời, gia tăng hiệu quả đầu tư và hạn chế tối đa rủi ro. Quyết định bán khống và mua khống đảm bảo khả năng chiến thắng 100%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.