HOSE:HSL   CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA
PTCB: BCTC không tệ và giá cổ phiếu đang bị định giá thấp hơn giá trị thực hiện tại.
PTKT: Giá đang có xu hướng lên + KLGD tăng đột biến ==> Xác nhận tăng
Một số vấn đề không nói hết được ở đây
Chúng ta sẽ chốt ở vùng giá 11 (Nó không lên thằng tắp như hình đâu nên hãy kiên nhẫn)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.