minhmango

HT1 - tăng sau khi tích luỹ

Giá lên
HOSE:HT1   CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
Chỉ số VN-Index đã có phiên tăng điểm thứ năm liên tiếp sau khi tăng 0,4% vào hôm nay.
VHM (+3%) là mã mang lại nhiều điểm nhất cho chỉ số khi có phiên tăng điểm mạnh nhất từ đầu tháng đến nay. Trong khi đó, VIC (-0,7%) là mã khiến chỉ số mất nhiều điểm nhất sau khi kết thúc chuỗi tăng điểm 3 phiên liên tiếp.
Sau rất nhiều nến inside bars tích luỹ thì HT1 hôm nay có một phiên tăng vọt. Và vùng kháng cự tiếp theo cổ phiếu này bị thử thách sẽ là vùng giá 15,650 (MA50)
Xu hướng ngắn hạn của HT1 vẫn khá tiêu cực. Tuy nhiên quan điểm cá nhân là có thể bắt đầu mua vào tại vùng giá này khi về cơ bản tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và biên lợi nhuận của công ty vào quý 2 2019 đang tiến triển khá tốt.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.