HoangMinhchannel

HT1 tích luỹ đáy lần thứ 3

Giá lên
HOSE:HT1   CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
HT1 trong ngắn hạn đang có nhiều khả năng bật tăng mạnh sau khoảng thời gian tích luỹ trong biên 22.7 - 26. Hiện tại, HT1 đã có 2 lần chạm vùng hỗ trợ 22.7 - 23.7 và bật lên, cho thấy vùng hỗ trợ nay đang tương đối mạnh.

Dự kiến trong ngắn hạn, giá sẽ có xu hướng bật tăng trở lại với target dự kiến sẽ la2 26.9 - 27.7.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.