HoangMinhchannel

HT1 thoát khỏi mô hình tích luỹ ngắn hạn

Giá lên
HOSE:HT1   CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
HT1 trong ngắn hạn đang cho thấy tín hiệu tăng ngắn hạn sau khi hoàn thành mô hình tích luỹ trong biên độ hẹp, tín hiệu này cho thấy sẽ còn 1 đợt sóng tăng trước khi hoàn thành chuỗi tăng trong thời gian trước đó.

Dự kiến vùng Target của HT1 sẽ dao động quanh vùng 24.25 - 24.9.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.