HoangMinhchannel

HT1 thoát khỏi mô hình tích luỹ ngắn hạn

Giá lên
HOSE:HT1   CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
HT1 trong ngắn hạn đang cho thấy tín hiệu tăng ngắn hạn sau khi hoàn thành mô hình tích luỹ trong biên độ hẹp, tín hiệu này cho thấy sẽ còn 1 đợt sóng tăng trước khi hoàn thành chuỗi tăng trong thời gian trước đó.

Dự kiến vùng Target của HT1 sẽ dao động quanh vùng 24.25 - 24.9.
Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Skype: hoangminhck.fast@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex