bemillionaireczu

Các nhà cái gom hàng HT/USDT

bemillionaireczu Cập nhật   
HUOBI:HTUSDT   Huobi Token / Tether USD
Khối lượng lệnh mở càng nhiều thì thân nến càng dài
khối lượng càng lớn thì dòng tiền đổ vào càng nhiều
Bình luận: everything is going right way.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.