KeTromSach

HTV ( CHỈ RIÊNG LƯỢNG TIỀN MẶT CỦA DN ĐÃ ĐÁNG GIÁ 15000/CP )

Giá lên
HOSE:HTV   CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN
Rất ăn toàn.Các phân tích cb,kt mình k tiện nói ở đây vì quá dài và có chút riêng tư.Nhưng t đảm bảo cp này cực kỳ an toàn(gtr của nó khoảng 23 đến 25 /cp)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.