HoangMinhchannel

HVH thoát khỏi vùng tích luỹ đỉnh

Giá lên
HOSE:HVH   CTCP DT & CONG NGHE HVC
Kết thúc phiên tuần vừa rồi, HVH đang có tín hiệu mua vào sau khoảng thời gian tích luỹ bên trên vùng đỉnh 12.4 - 12.9 từ giữa tháng 11 cho đến nay.

Đến thời điểm ngày 23 tháng 12, xu hướng đã có sự xác nhận tăng tiếp diễn sau khi xuất hiện lực tăng đóng cửa vượt qua khỏi biên tích luỹ 12.00 - 12.90 cho thấy xu hướng có khả năng sẽ tăng trong thời gian tới.

Target ngắn hạn dự kiến của HVH dự kiến sẽ là 14.45.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.