phamhoanganhtokens

26.12.2022 phân tích kỹ thuật HVN

Giá lên
HOSE:HVN   TCT HANG KHONG VN-CTCP
26.12.2022 phân tích kỹ thuật tín hiệu mua nắm giữ dài hạn HVN
- giá tham chiếu vùng đáy : 8.000
- giá tham chiếu vùng đỉnh : 66.000
- tỉ lệ vùng đỉnh / đáy : 8 lần

Trong trường hợp HVN đạt giá trị tham chiếu 10 Đô La ~ 250.000 Đồng
- tỉ suất lợi nhuận với 1 Đô La đầu tư vùng đáy : từ 8 lần - 30 lần

Giai đoạn đầu tư 2023 - 2025
- giai đoạn dịch bệnh kết thúc, thế giới trở lại bình thường mới
- chiến tranh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá nhiên liệu vận hành tàu bay
- đời sống dân trí cao, các cảng hàng không mới được phát triển phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch v.v...

Khuyến nghị :
- mua
- nắm giữ dài hạn
- vốn đầu tư : từ 10 triệu Đồng trở lên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.