HYDRO/ BTC - Bittrex
Buy: 0.00000051 - 0.00000053
Sell: 0.00000063 - 0.00000070
P/s: Buy trong ngày tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo