BINANCE:ICPUSDT   ICP / TetherUS
Mặc dù ICP giảm sâu nhưng ngắn hạn đã cho thấy lực tăng trở lại. ae tham khảo ý tưởng để trung bình vốn nhé,. Nếu giá phá double BOT thì cắt.
TP gần 100
TP xa 200