MasterDuoc

[02/09/2021] Bắt đầu chu kì tăng giá - gom hàng nhanh

Giá lên
MasterDuoc Updated   
BINANCE:ICPUSDT   ICP / TetherUS
### Chào mừng ngày Quốc Khánh 2/9 ###

Chuẩn bị bay, ae lo gom ICP đi.
Bình luận: Vẫn giữ ICP

Không khuyến khích futures, margin

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.