s151104

Nguyễn Phương Trang - K3 Master - EasyTrading

BINANCE:ICPUSDT   ICP / TetherUS
Lập kế hoạch Giao dịch Đồng ICP
+ Đồng ICP
Sau cú giảm lớn trên khung D, và Khung W
ICP đang trong tam giác tích luỹ ở khung tuần .
- Vì chưa break khỏi trend giảm giá nên với giao dịch ngăn hạn chỉ khi nào có tín hiệu rõ ràng cho thấy việc break khỏi vùng tích luỹ mới giao dịch .
Trường hợp 1: nếu break khoải tam giác tích luỹ
Dựa vào đường trendline cho thấy entry vào lệnh sẽ ở khu vực 46.63
Stoploss ở vùng hô trợ 40 ,06
Đo fibo để take profit cho ICP nếu đi đúng sóng theo mẫu hình sẽ ở : 73,41 và 123,07

Trường hợp 2: nếu tiếp tục giảm qua vùng hỗ trợ 40 ,06 .
- Theo dõi , đợi thị truờng do đáy để ra quyết định vào lệnh .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.