75 lượt xem
0
Nhìn vào chart 4h và 1D ICP có thể đã kết thúc sóng 2 tại vùng giá 50$.
Nếu thị trường BTC ko sập dưới 43k thì ICP sẽ đi ngang vùng giá từ 50->65$.
Nếu break out 65$, ICP sẽ dễ dàng lên 74$, 97$.
Nếu break out vùng giá 50$ ICP sẽ tạo đáy mới.

Nhìn chung chart ICP sẽ theo xu hướng sóng 3.

target 1: 64$
target 2: 73$
target 3: 80$
target 4: 87$
target 5: 97$

Đây là ý kiến cá nhân. Mình ko chịu trách nhiệm gì về việc quyết định đầu tư của bạn.