jackfrost53

ICPUSDT

Giá lên
jackfrost53 Cập nhật   
BINANCE:ICPUSDT   ICP / TetherUS
ICPUSDT đã phá vùng kháng cự, hiện đang retest. Đây là vùng giá tốt để hold
Bình luận: Lực mua vẫn còn yếu. chờ đợi. giá giảm xuống dưới 61 thì cân nhắc bán.
Bình luận: lực mua mạnh. hold
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.