BINANCE:ICPUSDTPERP   ICP / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Gíá đã phá keylvel giảm, về vùng fibo đẹp, phản ứng tốt với keylvel fake (retest 2 lần, mô hình nhấn chìm). đù yếu tố để vào lệnh