JayceTrading

ICP coin tiềm năng hold dài hạn 3 năm! x10 tài sản!

BINANCE:ICPUSDTPERP   ICP / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Vùng bắt 1: vùng 30 khá đẹp khi test lại cái đáy bán tháo trong qua khứ tạo mô hình 2 đáy!

Lưu ý: rất có thế có giai đoạn rung lắc các nhà đầu tư,dumo về tận 15-20 sẳn sằn dca thêm nếu giá về!!

Taget 1: 300usdt
Taget 2:500usdt
Taget 3:1000usdt

Bình luận