JayceTrading

ICP coin tiềm năng hold dài hạn 3 năm! x10 tài sản!

BINANCE:ICPUSDT.P   ICP / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Vùng bắt 1: vùng 30 khá đẹp khi test lại cái đáy bán tháo trong qua khứ tạo mô hình 2 đáy!

Lưu ý: rất có thế có giai đoạn rung lắc các nhà đầu tư,dumo về tận 15-20 sẳn sằn dca thêm nếu giá về!!

Taget 1: 300usdt
Taget 2:500usdt
Taget 3:1000usdt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.