jb11712

Phân tích ICP ngày 09/01/2022

BINANCE:ICPUSDTPERP   ICP / TetherUS PERPETUAL FUTURES
trend tăng.

Chờ buy.
Phân tích theo VP.

TP theo Fibo.