LeTrongHoaiNam

Coin hot Binance chuẩn bị Pump

Giá lên
BINANCE:ICXBTC   ICON / Bitcoin
Mình thấy con ICX đi vào những trend dài hạn khá là đẹp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.