Phamdong1969

ICX/USDT vẫn đang nằm trong vùng tích lũy

Giá lên
BINANCE:ICXUSDT   ICON / TetherUS
ICX đã có một ngày tăng ấn tượng tới hơn 18%
Nhưng theo chúng tôi khối lượng giao dịch gần đây của ICX vẫn chưa tăng cao, nên khả năng giá ICX sẽ vẫn nằm trong vùng tích lũy của nó trong khoảng từ 0.18$ tới 0.30$
Nếu giá phá 0.18$ xuống dưới thì chúng tôi chưa tính được đáy ở đâu, nếu giá ICX phá vùng 0.30$ lên trên thì sẽ đi vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chúng tôi xác định 2 vùng mua cho ICX
Vùng mua 1 càng gần 0.18$ càng tốt, và vùng mua thứ 2 là khi giá phá vùng 0.30$ lên trên với khối lượng tăng cao.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.