kimthanhha251194

[Phân tích kỹ thuật chứng khoán] Cổ phiếu IDI

HOSE:IDI   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I
Note: Đây là nhận định cá nhân không phải là lời khuyên đầu tư.
Mình là người mới tham gia chứng khoán các video chỉ mang tính lưu lại để học hỏi kiến thức của chính mình.
Mọi người góp ý nhé.
Cảm ơn mọi người nhiều.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.