TranHoaiNam2111

Mua IMXUSDT Ngắn hạn

TranHoaiNam2111 Cập nhật   
BINANCE:IMXUSDT   IMX / TetherUS
Mua IMXUSDT Ngắn hạn
Entry: 0.9
SL: 0.86
TP1: 1.04
TP2: 1.27
Xin cám ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi bài viết.
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.