BINANCE:IOSTBTC   IOST / Bitcoin
Mua ở đường tím và đặt stoploss tại đây, chu kỳ tiếp theo chốt lời ở 60% lợi nhuận và mục tiêu giá 100% lợi nhuận

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.