Phamdong1969

IOST 1D

Giá lên
Phamdong1969 Premium Cập nhật   
BINANCE:IOSTBTC   IOST / Bitcoin
IOST trên đồ thị ngày đang cho vùng tích lũy khi giá không rớt theo thị trường chung và khối lương giao dịch cũng đang tăng lên.
Hy vọng khi thi trường chung không rớt mạnh quá thì IOST sẽ sớm có pju5c hồi.
Vùng chinh phục là 130 ( Tính theo BTC ) và 194.
nếu có cây nến ngày đóng dưới 109 thì sẽ không có phục hối xảy ra.
Giao dịch đang hoạt động:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.