BINANCE:IOSTBTC   IOST / Bitcoin
IOST trên đồ thị ngày đang cho vùng tích lũy khi giá không rớt theo thị trường chung và khối lương giao dịch cũng đang tăng lên.
Hy vọng khi thi trường chung không rớt mạnh quá thì IOST sẽ sớm có pju5c hồi.
Vùng chinh phục là 130 ( Tính theo BTC ) và 194.
nếu có cây nến ngày đóng dưới 109 thì sẽ không có phục hối xảy ra.
Giao dịch đang hoạt động: