LeTrongHoaiNam

IOST khả năng bay là có

Giá lên
BINANCE:IOSTBTC   IOST / Bitcoin
thị trươngf lên thì tất cả các coin lên, nhưng con IOST này mình cảm giác sẽ khó bay
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.