Đã đi đến cuối tam giác, nén rất chặc. Và nằm ngay hổ trợ cứng. Sẽ có một cú phá ngoạn mục. Hi vọng sẽ phá lên đạt ATH mới cao hơn đỉnh cũ.