Ninh-Do

IOTA BO và test xong tiếp tục cho xu hướng tăng ngắn hạn

Giá lên
Ninh-Do Cập nhật   
BINANCE:IOTABTC   IOTA / Bitcoin
IOTA đã break khỏi trend down ngắn hạn và đã test trend thành công
Dự đoán IOTA sẽ tăng trong 1 vài ngày tới
EP: 86-90
TG: như đồ thị

Hãy like và sub kênh TDV nếu bạn cảm thấy hữu ích
Manythnaks!
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.