vuongdq2121

IOTA còn lên rất cao nữa

Giá lên
BINANCE:IOTAUSDT   IOTA / TetherUS
IOTA còn lên rất cao nữa, khung nến ngày mới bắt đầu chạy thôi.
Anh em bắt con này target x2 nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.